Stoevelaar & Partners - artsenbezoeker, artsenbezoekers, vacatures

 

Stoevelaar & Partners
Stoevelaar & Partners bv, is sinds 1983 actief op het gebied van personeel en organisatie.
Binnen het bureau is ruime en specifieke expertise op het gebied van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel aanwezig.
Stoevelaar & Partners is gespecialiseerd in het invullen van vacatures binnen de zorg, farmacie, medical care, zorgverzekeraars en bij bedrijven en organisaties die aan deze sectoren grenzen.
De insteek van Stoevelaar & Partners is om te bemiddelen in "vaste" banen.
In de praktijk zal een "vaste" baan dan ook betekenen dat er gestart zal worden met een jaarcontract waarop een vaste dienstbetrekking zal volgen.

Het besluit om de werving en selectie van medewerkers uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau is een investeringsbeslissing die voor uw organisatie aantoonbaar rendement dient op te leveren.
In een persoonlijk gesprek willen wij u daarover graag informeren.

De diensten
Werving door middel van : - filesearch
- netwerksearch
- advertising

Selectie door middel van : - curriculumgerichte interviews
- diepte-interviews
- psychologisch onderzoek
- assessments
- referentenonderzoek

De functiesectoren
De afgelopen jaren hebben wij op het gebied van de werving en selectie een brede ervaring opgebouwd in:

- de bestuurlijke en functionele top
- hoger management
- midden management
- operationele functies op minimaal HBO-niveau

Naast de werving en selectie van nieuwe werknemers, richten wij ons ook op begeleiding van bestaande werknemers (zie Psychologische tests).

Stoevelaar & Partners bv, Postbus 69, 3840 AB Harderwijk
Telefoon: 0341-430700, Fax: 0341-434926
E-mail: 


artsenbezoeker.nu - organisatie - werkwijze - psychologische tests - artsenbezoeker worden?
vacatures - inschrijfformulier - routebeschrijving

artsenbezoekers, artsenbezoeker, vacatures
Stoevelaar & Partners